อบรมผู้ฝึกสอนของสมาคมมูมูกวันฮับกิโดที่เกาหลี

Korea Moo Moo Kwan Hapkido Association Instructor Seminar 9-10 Aug'14
การอบรมผู้ฝึกสอนของสมาคมมูมูกวันฮับกิโดประเทศเกาหลี
มูมูกวันฮับกิโด(ประเทศไทย)ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมฝึกกับมูมูกวันฮับกิโดประเทศเกาหลีจากทั่วประเทศ