Korea Moo Moo Kwan Hapkido Certificate

 คุณแม่ อ.ยอด ได้รับหนังสือรับรองเป็น ประธานกิตติมศักดิ์ มูมูกวัน ฮับกิโด ประจำประเทศไทย
 


อ.ยอด และ อ.เชฐ ที่ได้รับการมอบหนังสือรับรอง Certificate of Master จากสมาคมมูมูกวัน ฮับกิโด ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็น 2 คนแรกของโลกที่ไม่ใช่ชาวเกาหลี ที่ได้รับหนังสือรับรองนี้ รุ่นพี่สายดำมูมูกวันฮับกิโด 3 คนแรกของประเทศไทย