อบรมผู้ฝึกสอนของสมาคมมูมูกวันฮับกิโดที่เกาหลี

Korea Moo Moo Kwan Hapkido Association Instructor Seminar 9-10 Aug'14
การอบรมผู้ฝึกสอนของสมาคมมูมูกวันฮับกิโดประเทศเกาหลี
มูมูกวันฮับกิโด(ประเทศไทย)ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมฝึกกับมูมูกวันฮับกิโดประเทศเกาหลีจากทั่วประเทศ

 
 


ฝึกการป้องกันตัวเบื้องต้น โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Say No to Violence Against Woman Project with EMAC & Atthayooth Club

    มู มู กวัน ฮับกิโด(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมกับศุนย์ฝึกศิลปะการต่อสู้ EMAC และชมรมอรรถยุทธ์ในโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในครั้งนี้ได้รับการฝึกในรูปแบบของวิชาบราซิลเลี่ยนจูจิสสุ (BJJ) การป้องกันตัวในขณะที่ล้มลงไปที่พื้น โดยอ.ต่อ

    เตรียมพบกันได้กับโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่โรงฝึก มู มู กวัน ฮับกิโด(ประเทศไทย) วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 นะจ๊ะ